Activities calendar

27 March 2015

Даму институттары мен Министрлікпен қаржыландырылатын фундаментальді, қолданбалы және тәуекелді зерттеулер тақырыптары.

Министрлікпен қаржыландырылатын «Азық түлік өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі» кафедрасының грант бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары келесідей тақырыптармен орындалады...

Кафедралар

Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы мен құрастырылуы

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі

Тамақ инженериясы

Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

Техникалық мамандықтарға арналған  дене тәрбиесі