Кафедралар

Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы мен құрастырылуы

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы және қауіпсіздігі

Тамақ инженериясы

Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

Техникалық мамандықтарға арналған  дене тәрбиесі

Техникалық мамандықтар үшін физика

Техникалық мамандықтарға арналған жоғары математика