Каким будет архитектурный символ южного мегаполиса

Авторлар: 
Юсупова А.
Журнал | газета: 
Айғақ
Басылып шыққан жылы: 
2017
Кілттік сөз: 
южный мегаполис
символ
архитектура