«Тағам және биологиялық белсенді қоспалар» (лекция) пәнінен ашық сабақ

4 қазан 2016 ж, 417 А ғимаратында сағат 17.15 «Тағам және биологиялық белсенді қоспалар»   (лекция)  пәнінен ашық сабақ болып өтті.

 Лектор т.ғ.д., Алексеева Н.В.

Тақырыбы. Түс өңдеуші материалдар. Ағартқыштар. Бояу тұрақтандырғыштар.

Мақсаты:  Түс өңдеуші материалдар,ағартқыштар, бояу тұрақтандырғыштар туралы  білімдерін қалыптастыру және олардың тамақ өнеркәсібінде алатын орны туралы түсіндіру.

Тақырыбы презентацияда көрсетілген. Дана өзіне айқын мақсат  қойған.

Тақырып көрсетілген теориялық және практикалық маңыздылығы ашты. Дәрістің мазмұны толығымен оқу бағдарламасына  сәйкес келеді.

 

 

 

 

 

Пәнаралық және пән ішілік байланыс айқын байқалады. Мазмұны толығымен қазіргі заманауи  ғылым деңгейімен сәйкес келеді. Дәріс жоспары  презентацияда ұсынылды. Материалдар қисынды, жүйелі, дәйекті және түсінікті түрде алынды. Ғылыми ұғымдарда  әр түрлі түсніктер, мысалдар келтірілген. Ғылыми жұмыстардан алынған әдістермен және оның шешу  жолдары( миға шабуыл, блиц-турнир)қолданылады;

Ғылыми сөйлеу стиль элементтері және ғылыми-көпшілік стиль қолданылады. Студенттер  адал, объективті дұрыс бағаланды. Қойылған мақсат орындалды.