Техникалық мамандықтар үшін физика


Кафедра меңгерушісі
 
Сайдуллаева Нурилла Сайдуллақызы
 
Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент

Мекен-жайы:  Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы 5, М.Әуезов атындағы ОҚМУ ғимарат № 3, кабинет 230.
Телефон:  30-02-49

►Профессор-оқытушылар құрамы

Жалпы мәліметтер:

"Физика " кафедрасы 1958 жылы дербес кафедра болып құрылды. Негізгі мақсаты инженер мамандығы бойынша оқитын студенттеріне, техника және технология салалары іргетасының теориялық негізін қалау болып саналады. Физика пәнінен дәйекті және терең білім беру, сонымен қатар физика саласындағы   оқытушы ғалымдарды бір ұжымға шоғырландырып ғылыми жұмыстарды жүргізу, студенттерді ғылымға тарту және жас мамандарды ғылымға араластыру арқылы оның дәрежесін арттыру болды.

Физика кафедрасын ұйымдастырған және алғашқы меңгерушісі болған  ф-м.ғ.к., доцент Н.С. Мендахов еді.

Кейінгі жылдары кафедраны меңгергендер:

Беспалова В.Г. ф-м.ғ.к., доцент (1967-1975 жылдары)

Бахтыбаев А.М. ф-м.ғ.д., проф. (1975-1985 жылдары)

Сейтбеков Т.С. т.ғ.к., доцент (1985-1988 жылдары)

Грызунов В.И. х.ғ.д., проф     (1988-1992 жылдары)

Қабылбеков К.А. х.ғ.к., проф. (1992-2001 жылдары)

Тұрманбеков Т.А ф-м.ғ.д., доцент (2001-2002 жылдары)

Сағындыков А.С. ф-м.ғ.к., доцент (2002-2006 жылдары)

Мұсаев Ж.М. х.ғ.к., доцент (2006-2007 жылдары)  

 

2007 жылдан бастап   бүгінгі күнге дейін бұл қызметті ф.-м.ғ.к., доцент Н.С.Сайдуллаева атқарып келеді.    1958 жылдан осы күндер аралығында кафедрада ғылыми жұмыстар жүргізген:

Жүзеев О.Ж., к.ф-м.н,доцент

Беспалова В.Г., к.ф-м н, доцент

Бахтыбаев А.Н. д.ф-м, проф

Грызунов В.И. х.ғ.д., проф    

Өмірзақов Т.А., к.т.н, доцент

Мырзабеков Т.М., к.ф-м н, доцент

Сағындыков А.С., к.ф-м н, доцент

Сейтбеков Т.С., к.ф-м, доцент

Айтбаев Е.А., к.т.н, доцент

Қабылбеков К.А., к.х.н доцент

Мұсаев Ж.М. к.х.н, доцент

Тұрманбеков Т.А ф-м.ғ.д., доцент

Омашова Г.Ш. к.х.н, доцент

Спабекова Р.С. к.х.н, доцент

Сайдахметов П.А., к.ф-м.н, доцент 

Иманбеков Д.А. к.ф-м н, доцент және басқалар. 

2006-2007 жылдан бастап кафедра “Техникалық мамандықтар үшін физика” деп аталады.

Қазіргі кезде кафедрада 1 ғылым докторы, профессор, 10 ғылым кандидаты мен 9 доцент және 5 магистр және педагог мамандар қызмет атқаруда:

Сайдуллаева Н.С. ф.-м.ғ.к., доцент

Мұсаев Ж.М., х.ғ.к., доцент, Қазақстанның Ұлттық Жаратылыстану ғылымдарының корреспондент мүшесі

Пономаренко Е.В. – п.ғ.д., профессор

Спабекова Р.С., х.ғ.к., доцент

Омашева Г.Ш., ф.-м.ғ.к., доцент

Әбдрахманова Х.К., х.ғ.к., доцент

Ортаева К. А.- п.ғ.к., доцент

Әбдіраманова К.Ш. – т.ғ.к., доцент

Оралов Б.К.- т.ғ.к., доцент

Әблязимова Н.М. – п.ғ.к., доцент

Бердиева  М.-  доктор PhD аға оқытушы

Жаңабекова Р.С. – магистр, аға оқытушы

Өмірзақова Ж.Б. – магистр,  аға оқытушы

Пазылова Д.Т.- магистр, аға оқытушы

Алзахова А.К.- аға оқытушы  

Арысбаева А.- магистр, оқытушы

Белгібаева А.- оқытушы

Тұрымбетова Б.Л. –оқытушы

      

Жыл сайын физикадан студенттер арасында олимпиада өткізіліп отырады. Облыстық деңгейде үздік оқушылар арасында өткізілетін олимпиада мен ғылыми конкурстарға кафедра оқытушылары әділ қазылар алқасына тартылып тұрады.

Оқу процесін жүйелі, сапалы, стандартқа сай өткізу үшін кафедрада жұмыс бағдарламалары стандартқа сәйкестелініп қайта қаралып өңделген. Зертханалық материалдық база толықтырылуда, сонымен қатар физикадан зертханалық жұмыстар орындаудың, практикалық сабақтар өткізудің және демонстрация көрсетулердің жаңа виртуальдық жобасы қолданылуда, 5 факультетте физиканы ағылшын тілінде өту ұйымдастырылған.

Кафедра оқытушылары жаңа зертханалық жұмыстарды қойып, олар үшін қазақша әдістемелік нұсқаулар жазып, қазақ тілінде оқулықтар  баспадан шығару жолында аянбай еңбек етуде.

Кафедрада оқу процесі қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізіледі.

 

Ғылыми жұмыстар

Қазіргі кезеңде кафедра заманауи ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалана отырып мына бағыт бойынша ғылыми жұмыстар жүргізілуде:

УДК 669.018 Б-11-01-14

1.Қатты денелік жүйелердегі зерттеу физикалық процестерді зерттеу және жаңа материалдар, қорытпалар алу технологияларының ғылыми негіздерін жасау

УДК 37.01:53 Б-11-10-15

2.Қазақстан республикасының индустриальды-инновационды даму мәселелеріне сәйкес физиканы оқытудың құрамдарын, формаларын және әдістерін модернизациялаудың ғылыми- методологиялық және әдістемелік негіздері.

· электронды тасымалдаушыларда әдістемелік құралдар мен электронды оқулықтарды өңдеу;

· университет және қала кітапханаларында арнайы пәндер бойынша оқу әдебиеттерінің түсуін қадағалау;

· Кафедра Д.И. Менделеев атындағы РГХТУ, МИФИ, Иоффе атындағы физика-техникалық университет, А.И.Герцена атындағы РГПУ, И.М. Губкин атындағы РГУНиГ Беларус Техникалық Университеті, М.Ломоносов атындағы МГУ, Жошевтағы политехникалық университет (Польша), Аль-Фараби атындағы КазНУ, Абай атындағы КазНПУ университеттерімен ғылыми байланыс орнатқан.

 

Біздің жетістіктер

1.Қазіргі  уақытта кафедрада 10 ғылым кандидаты,  6 доцент, 5 магистр және де жас талантты мұғалімдер қызмет атқаруда. Кафедра құрылғаннан бастап 600-ден  астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік нұсқаулар, 20 авторлық куәліктер алынды.

Оқу процесіне  ғылыми, оқу-әдістемелік нұсқаулардың 14-іне ендіру  актілері  жасалды.   

 

«ТМ үшін физика» кафедрасында ғылыми мақалалар туралы мәлімет

Жариялымдар аталуы

Жариялымдардың шығу мәліметтері

Авторлары

Беттер саны

Жариялымдар түрі

Импакт-факторы (0,100) бар журналдар

1

RESEACH of ALLOYS and Pr-Co-Re SYSTEM

at 870 K

Проблемы горения

Спарбекова Р. С Сайдуллаева Н. С Кабилбекова Б. Ортаева К.

4

мақала

2

Расчет элементов инженерных конструкций, лежащих на неоднородном грунтовом основании

Современные проблемы науки и образования (ISSN 1817-6321). – 2012. - № 3.

Сайдуллаева  Н.С.

Дасибеков А.А.

Юнусов А.А.

8

мақала

3

Консолидация неоднородных упругих и упругоползучих грунтов

Международный журнал экспериментального образования (ISSN 1996-3947, ИФ РИНЦ 0,548) . – 2012. - № 8

Сайдуллаева  Н.С.

Дасибеков  А.А.

Юнусов А.А.

8

мақала

4

Методология формирования экологически ответственной личности

Философия образования (ISSN 1811-0916,

ИФ РИНЦ 0,544). – 2012. - № 3 (42). –

С. 123-129

Пономаренко Е.В.

7

мақала

Республикалық журналдар (ЖАК)

5

Комплексный подход к исследованию проблемы формирования экологической компетентности студентов технических специальностей

Известия НАН РК. – 2013. - № 3 (в печати).

Пономаренко Е.В.

5

мақала

6

Приоритеты образовательной политики Казахстана: формирование экологической компетентности студентов технических специальностей при обучении физике

Известия НАН РК. – 2013. - № 3 (в печати).

 

Пономаренко Е.В.

5

мақала

7

Методы психолого-педагогической диагностики развития личности студента при обучении физике

Вестник АПН РК. – 2013. - № 4 (в печати).

 

Пономаренко Е.В.

5

мақала

8

Особенности системы развивающего обучения физике студентов вуза

Вестник АПН РК. – 2013. - № 4 (в печати).

Пономаренко Е.В.

5

мақала

9

Метод оценки хладостойкости газопроводов с учетом длительности эксплуатации

Поиск. – 2012. - № 4. - С. 190-194

Умурзахова  Ж.Б.

Айнабеков А.И

Сулейменов У.С.

5

мақала

10

Поврежденность трудопроводов при повторно-переменных нагрузках с учетом влияния температуры эксплуатации

Поиск. – 2012. - № 4. – С. 179-184

Умурзахова  Ж.Б.

Айнабеков  А.И.

Омашова  Г.Ш.

Алдашева  Л.

Жолшиева  Л.З.

6

мақала

Өзге  журналдар

11

Физико-химические процессы гидратации и твердения шлакощелочных вяжущих на основе электротермофосфорных шлаков

Техника и технология силикатов. – 2012. - № 2.

Абдираманова К.Ш.

4

мақала

12

Assessment of the main pipelines taking into accjunt change of properties of metal in the process of long-term exploitation

Nauka I Studia. - 2012. - № 7(52). – С. 36-44

Омашева Г.Ш.

Алдашева Л.

Айнабеков А.А.

Сулейменов У.С.

6

мақала

13

Evaluation method of degradation properties of metal pipes of trunk pipelines in operation

Nauka I Studia. - 2012. - № 11(56). – С. 36-44

Омашева Г.Ш.

Алдашева Л.

Айнабеков А.А.

6

мақала

14

Организация рефлексивной деятельности студентов на занятиях по физике как условие формирования компетенций будущих специалистов

Труды Республиканского форума педагогов-новаторов, посвященного 70-летию ЮКГУ им. М. Ауэзова «Cовременное образование в глобальной конкурентной среде». – Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2013. – Т.1.- С.128-132.

Сайдуллаева  Н.С. Пономаренко Е.В. Кенжебаева  М.А.

5

мақала

15

Совершенствование методов экологизации обучения физике студентов технических специальностей

Труды Республиканского форума педагогов-новаторов, посвященного 70-летию ЮКГУ им. М. Ауэзова «Cовременное образование в глобальной конкурентной среде». – Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2013. – Т.2.- С.126-130.

Пономаренко Е.В. Абдираманова К.Ш.       Бастарова С.

5

мақала

16

Международное сотрудничество в образовании и науке: интеграция мирового опыта обучения физике

Труды Республиканского форума педагогов-новаторов, посвященного 70-летию ЮКГУ им. М. Ауэзова «Cовременное образование в глобальной конкурентной среде». – Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2013. – Т.1.- С.222-226.

Пономаренко Е.В. Тасыбаева Ш.Б.

5

мақала

17

Физикадан есеп шығару сабақтарында электрондық оқу құралын қолдану

Труды Республиканского форума педагогов-новаторов, посвященного 70-летию ЮКГУ им. М. Ауезова «Cовременное образование в глобальной конкурентной среде». – Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2013. С.161-163.

Спабекова Р.С.

Хамза А.К.

Абдираманова К.

4

мақала

18

Моделирование радиоактивного распада в Excel

Научные труды ЮКГУ им.М.Ауезова. – 2013. (в печати)

Абдрахманова Х.К.

3

мақала

19

О влиянии силы трения при движении тела по наклонной поверхности

Поиск. – 2013. - № 2 (в печати).

Абдрахманова Х.К.

3

мақала

20

Магнитные свойства интерметалли

ческих соединений празеодима с металлами подгруппы железа и рением

Поиск. - 2013. - № 1. – С. 8-12

Спабекова Р.С. Битемирова А.

Ортаев К.А. Хальенова З.Б.

5

мақала

21

Физико-химические свойства  Rh-Sn  и  Ru-Sn систем

 

Поиск. – 2013. - № 2. С. 202-206

 

Пазылова Д. Ж. Мусаев Турымбетова Б.

5

мақала

22

Разработка безотходной технологии получения кальцинированной соды

Поиск. - 2013. - № 1. – С. 45-50.

Спабекова Р.С. Анарбаев А.А. Кабылбекова Б.Н.

5

мақала

23

Кванттық оптика бөлімін оқытудың ерекшеліктері

Поиск. - 2013. - № 3.

Спабекова Р.С. Хамза А.К. Қабылбекова Б.Н.

5

мақала

Халықаралық конференциялар (алыс және жақын шетелдер)

24

Интеграционные процессы в инженерном образовании  ЮКГУ им. М. Ауезова

Сборник тезисов V Всемирного конгресса инжиниринга и технологий – WSET-2012 «Наука и технологии: шаг в будущее». – Алматы, 2012. – С. 32-34

Мырхалыков Ж.У. Бондаренко В.П.

Пономаренко Е.В.

3

мақала

25

integrated application of ecological knowledge

Modern Science Problems and Perspectives. – USA: International center for education end technology, 2013. – С.169-172

Пономаренко Е.В.

3

мақала

26

Методика здоровьесберегающего обучения физике в высшей школе

Труды Межд. науч.-практ. конф. «Герценовские чтения» на тему «Актуальные проблемы обучения физике в средней и высшей школе». – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – С.30-32

Сайдуллаева Н.С. Пономаренко Е.В.

3

мақала