«Тоқыма, жеңіл және тамақ өнеркәсібіндегі перспективті және рессурсты үнемдегіш технологиялар» тақырыбындағы бейнеконференция

21.01.2016 жылы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 301 аудиториясында «Тоқыма, жеңіл және тамақ өнеркәсібіндегі перспективті және рессурсты үнемдегіш технологиялар» тақырыбындағы бейнеконференция ұйымдастырылып өткізілді. Бейне конференцияда М.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті кафедралары: «Тоқыма өндірісі технологиясы және материалтану», «Стандарттау, ресторан ісі және қонақ үй бизнесі», «Жеңіл өнеркәсіпті құрастыру, технологиясы және дизайны», «Азық түлік өнімдері, өңдеу өндірісі және биотехнология технологиясы», «Тамақ өндірісінің технологиясы», «Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы» және де Тоқыма және М. Әуезов атындағы ОҚМУтамақ инженериясы жоғары мектебінің кафедралары: «Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы», «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы», «Тамақ өндірісі технологиясы», «Тамақ инженериясы» қатысты.

Бейнеконференцияда Дулати ат. ТарМУ төмендегідей баяндамалары қарастырылды:

1. Устройство для изучения и реализации ресурсосберегающего способа крашения шерстяного волокна, обеспечивающее снижение сброса вредных веществ в сточные воды – Баданов К.И., «Тоқыма өндірісі технологиясы және материалтану» кафедрасының профессоры.

2. Ресурсосберегающие технология производства муки и крупяных продуктов – Горбатовская Н.А., «Азық түлік өнімдері, өңдеу өндірісі және биотехнология технологиясы» кафедрасының профессоры.

3.   Жамбыл облысындағы текстиль өнеркәсібінің даму бағыты – Демеуова Г.Б., «Стандарттау, ресторан ісі және қонақ үй бизнесі» кафедрасының доценті.

4. Тігін бұйымдарындағы қорсақтағыш технологиясының теориялық аспектілері - Пернебаева Роза Адырбаевна., «Тоқыма өндірісі технологиясы және материалтану» кафедрасының аға оқытушысы.

 

  1. Бейнеконференцияда М.Әуезов ат. ОҚМУ төмендегідей баяндамалары қарастырылды
  2. История развития мирового текстиля. – Собиров В.Х., «Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы» кафедрасының профессоры., т.ғ.д.
  3. Ресурсосберегающие технологии производства текстильных материалов  из хлопковой смеси с добавлением текстильных отходов. – Джанпаизова В.М., «Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы» кафедрасының доценті, х.ғ.к.
  4. Особенности перспективных способов прядения. – Серикбаев Б.Е.,  «Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы» кафедрасының доценті, т.ғ.к.
  5. Актуальные проблемы дизайна ткани в текстильном производстве. – Торебаев Б.П., «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» кафедрасының аға оқытушысы.
  6. Программное обеспечение проектирования для автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства. – Рахманкулова Ж.Т.,  «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» кафедрасының аға оқытушысы.

Перспективные направления промышленно-швейного производства. – Ким И.С.,  «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» кафедрасының аға оқытушысы.